Deixa que nesa copa en onde bebes…

Deixa que nesa copa en onde bebes fue escrita a partir de un encargo de Xulio Mosquera con la intención de promover la obra poética de Rosalía de Castro.

Deixa que nesa copa en onde bebes
as dozuras da vida,
unha gota de fel, unha tan soyo,
o meu dolorido coraçón esprima.
                                                     
Comprenderás entonces
como abranda a delor as pedras frias,                 
aunque abrandar non poida
almas de ferro e peitos homicidas.

Deja que en esa copa donde bebes
dulzuras de la vida,
una gota de hiel, una tan solo,
mi dolorido corazón exprima.

Comprenderás entonces
cómo ablande el dolor las piedras frías,
aunque ablandar no pueda
almas de hierro y pechos homicidas.