Deixa que nesa copa en onde bebes…

Deixa que nesa copa en onde bebes was written on the basis of a commission from Xulio Mosquera with the intention of promoting the poetic work of Rosalía de Castro.

Deixa que nesa copa en onde bebes
as dozuras da vida,
unha gota de fel, unha tan soyo,
o meu dolorido coraçón esprima.
                                                     
Comprenderás entonces
como abranda a delor as pedras frias,                 
aunque abrandar non poida
almas de ferro e peitos homicidas.

Let that glass you’re drinking from
sweetnesses of life,
a drop of gall, a single one,
my aching heart squeezes.

You’ll understand then
how cold stones soften the pain,
even if it can’t soften
souls of iron and homicidal breasts.