Pastorets i pastoretes

Pastorets i Pastoretes es un villancico formado por dos melodías distintas basadas en el mismo título.

Pastorets i pastoretes ja podeu, ja podeu a preparar sabatetes i calcetes que al ninyet, que al ninyet van acurtar. El ninyet ja va per terra fent carreres, fent carreres i pinets. Sant Josep de l’alegria vol donarli vol donarli pastissets.

Pastorets i pastoretes,  a on aneu tan de matí? A llavarnos les llaganyes en la bassa del jardí. Pastorets i pastoretes, feu-me llenya que tinc fred. No me la feu d’argelagues, feumela de romeret.

Pastorcillos y pastorcillas ya podéis, ya podéis preparar zapatitos y braguitas, que al niñito, que al niñito acortaron. El niñito ya va por el suelo haciendo carreras, haciendo carreras y pinitos. San José de la alegría quiere darle quiere darle pastelitos.

Pastorcillos y pastorcillas, ¿a dónde vais tan de mañana? A lavarnos las lagañas en la balsa del jardín. Pastorcillos y pastorcillas, háganme leña que tengo frío. No me la hagan de aliagas, háganmelas de romero.